Με τη δουλειά μου δημιουργώ χώρο Ασφάλειας + Ελευθερίας

  • χώρο θεραπείας κι ανάπλασης

  • χώρο ψυχικής αποθεραπείας κι αποκατάστασης

  • χώρο Ανάπτυξης!

Η θεραπευτική δουλειά που προσφέρω απαιτεί από το θεραπευόμενο μου:

Ανακάλυψε τις δικές σου δυνάμεις + τη δική σου φωνή Σοφίας, τη φωνή της εσωτερικής σου καθοδήγησης

  • Δεν είμαι εδώ για να σε σώσω.

  • Είμαι εδώ για εσένα για να σου δείξω το δρόμο της ανακάλυψης των δικών σου δυνάμεων

  • Είμαι εδώ για εσένα για να σου δείξω το δρόμο της επανασύνδεσης με την αληθινή σου φύση

  • Είμαι εδώ για εσένα για να σου δείξω το δρόμο του να αποκτήσεις πρόσβαση στη διαίσθηση σου

  • Είμαι εδώ για εσένα για να σου δείξω το δρόμο της ευθυγράμμισης με τον Υψηλό σου Εαυτό

  • Είμαι εδώ για εσένα για να σου δείξω το δρόμο της βαθιάς δουλειάς προσωπικής Ανάπτυξης!